Chcesz porównać wszystkie oferty? Spotkaj się bezpłatnie z doradcą
System spłaty kredytu w ratach stałych

Raty stałe to system spłacania zobowiązań kredytowych, w którym część kapitałowa i odsetkowa raty zmieniają się w czasie, a elementem stałym jest łączna kwota raty (stąd nazwa - raty stałe, ponieważ co miesiąc wpłacamy bankowi taką samą kwotę). 

Atutem tego systemu jest przewidywalność i przejrzystość rat, jak również to, że wymaga niższej zdolności kredytowej niż system rat malejących. Wadą jest oczywiście to, że spłata kapitału następuje wolniej, a więc suma odsetek spłaconych w całym okresie kredytowania będzie wyższa. Całkowity koszt kredytu w wypadku rat stałych jest więc wyższy niż w przypadku systemu rat malejących. System rat stałych jest zwykle wybierany przez kredytobiorców, którym zależy przede wszystkim na niskiej racie i którzy biorą kredyt na granicy zdolności kredytowej.

Obliczenie raty stałej wymaga zastosowania dosyć skomplikowanego wzoru, tym niemniej w internecie można znaleźć wiele narzędzi, które automatycznie obliczają kwotę raty stałej przy założonych parametrach kredytu.

Wzory matematyczne są następujące:
Rata stała = A * b^n * (b-1) / (b^n-1)
gdzie poszczególne składniki mają następujące znaczenie:
A – kwota zaciągniętego kredytu
n – ilość rat miesięcznych (ilość lat kredytowania pomnożona przez 12)
b – stała wartość, którą oblicza się wg poniższego wzoru:
b = 1 + (r / 12), gdzie liczba r to oprocentowanie kredytu wyrażone w skali rocznej
Oznaczenienie b^n oznacza liczbę 'b' podniesioną do potęgi 'n'-tej.

Raty stałe sa w praktyce najpopularniejszym i najczęściej stosowanym systemem spłaty kredytów w Polsce. Prawdopodobnie wynika to z faktu, że nadal większość osób bierze kredyty maksymalizując kwotę pożyczki względem swoich możliwości, jak również kredytobiorcom zależy na zminimalizowaniu obciążeń miesięcznych, a więc kładą nacisk na zmniejszenie kosztów krótkoterminowych, nawet za cenę zwiększenia kosztu długoterminowego.

Rata stała jest zwykle wykorzystywana przez banki do ustalenia zdolności kredytowej poprzez ustalenie maksymalnej raty, jaką może płacić dany kredytobiorca. 

(C) Copyright 2009-2014. Kredyt hipoteczny - portal edukacyjny.
Kredyty hipoteczne od lat stanowią podstawowy sposób nabywania mieszkań i domów przez Polaków. Dlatego propagowanie wiedzy o tym produkcie finansowym jest tak ważne. Z myślą o tym powstała ta strona, mamy nadzieję, że okaże się ona przydatna wielu osobom.